top of page

European Projects

Είχα την τύχη να συνεργαστώ με πολύ καλά στελέχη από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να υλοποιήσουμε μαζί κάποια αξιόλογα Ευρωπαϊκά Έργα κυρίως Interreg, σε τομείς όπως διευκόλυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της προστασίας περιβάλλοντος.

Κάποια από αυτά 

logo-aegis.jpg

AEGIS

Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολόγικων Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου,  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολιτική Άμυνα Κύπρου:

Π/Υ 760χ €, υλοποίηση 2018-2020

Πληροφορίες :https://aegisproject.eu/aigis/

logo-interreg-new5.png

ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. 

Μεταξύ των παραδοτέων, η ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με συνδυασμένη χρήση γενετικής ταυτότητας-DNA, ισοτοπικού αποτυπώματος και μικροβιακού προφίλ

Π/Υ 1,6 εκ υλοποίηση 2017-2020 €

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου , Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΕΤΑ, Γενικό Χημείο του Κράτους Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Πληροφορίες   http://agroidentity.eu/ 

title_gr_edited_edited.jpg

ΕΝΕΡΓΕΙΝ

Επιδεικτική εφαρμογή έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Μεταξύ των παραδοτέων, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με LED,  φωτοβολταϊκά πάνελ κατά μήκος του οδικού δικτύου Λέσβου / Χίου /Σάμου, χρήση αντλίας θερμότητας στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας στη Λέσβο

Εταίροι: Περιφέρειες Β.Αιγαίου, Ν.Αιγαίου, Κρήτης, ΚΑΠΕ, Υπ. Ενέργειας Κύπρου

Π/Υ 6εκ €, υλοποίηση 2013-2015 

Πληροφορίες  http://www.energein.gov.cy/mcit/energein.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

csm_logo_e6b637432a.png

PHAROS4MPAs

Γαλάζια οικονομία και προστασία της θάλασσας: Διαφύλαξη της Μεσογείου και των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών. Μεταξύ των παραδοτέων, πιλοτική εφαρμογή στις Ιχθυοκαλλιέργειες Λέσβου

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου, WWF Γαλλίας και  Δημόσιοι φορείς από Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία, Αλβανία

Π/Υ 1,1εκ €, υλοποίηση 2018-2020 

Πληροφορίες   https://pharos4mpas.interreg-med.eu/ 

logo.gif

AGRISLES

Στόχος του έργου η συνεργασία για καινοτόμες πρακτικές στον γεωργικό τομέα. Από τα πιο ενδιαφέροντα παραδοτέα είναι α) Χάρτης τοπικών ποικιλιών Β.Αιγαίου β) μελέτη και καταγραφή των ντόπιων ποικιλιών της Λέσβου β) παράδοση σχετικού γενετικού υλικού στο Γεωπονικό Παν/μιο της Αθήνας

Π/Υ 1,6 εκ ,  χρόνος υλοποίησης 2009-2012,

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι αναπτυξιακοί φορείς, από Κύπρο, Αζόρες, Σαρδηνία, Σικελία, Μάλτα, Βαλεαρίδες 

Πληροφορίες  http://www.agrisles.eu/index.php

logo-ermis.jpg

ERMIS

Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολύ ενδιαφέρον παραδοτέο η πιλοτική εφαρμογή του Aegeanbiz μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του τύπου “facebook των επιχειρήσεων”

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι αναπτυξιακοί φορείς, από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία,  Ουγγαρία, Ισπανία, Δανία, Ρουμανία

Π/Υ 2,1εκ € , υλοποίηση 2010-2012 

Πληροφορίες  https://www.ermisproject.eu/jcms/prd_120225/fr

Capture-8.jpg

 ICHNOS PLUS

Διευκόλυνση της έναρξης των επιχειρήσεων με μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών  μέσω υιοθέτησης διαδικασιών μίας στάσης (One Stop Shops-OSS).

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι αναπτυξιακοί φορείς, από Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Εσθονία, Πολωνία

Π/Υ 1εκ €, υλοποίηση 2008-2010

Πληροφορίες  http://www.ptaba.gr/dyn/banner/052016121949_b.pdf 

logo-ocr.jpg

INCENDI

Πιλοτικές δράσεις πρόληψης κινδύνων πυρκαγιάς στη Μεσόγειο.  

Μεταξύ των παραδοτέων, η εκπαίδευση πυροσβεστών στο εξωτερικο, δασικοί χάρτες πυρκαγιών των νησιών Β.Αιγαίου, προμήθεια εξοπλισμού σε εθελοντικές πυροσβεστκές ομάδες

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι φορείς από Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Μαρόκο

Π/Υ 6,9 ΕΚ €, υλοποίηση 2005-2008 

Πληροφορίες  http://www.ofme.org/ocrincendi/index.php 

051716131329_edited.jpg

BIOBUS

Καινοτόμος Επιχειρηματική Ανάπτυξη Βασισμένη σε Πόρους Βιοποικιλότητας) βασίζεται στο ότι είναι δυνατή στο Βόρειο Αιγαίο, μια επιχειρηματικότητα η οποία όχι μόνο δεν θα βλάπτει το περιβάλλον αλλά αντιθέτως θα στηρίζεται σε αυτό, δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

ενδιαφέροντα παραδοτέα είναι η υλοποίηση 12 επενδύσεων σε νησιά του Β.Αιγαίου που χρηματοδοτήθηκαν από το BIOBUS αλλά και σε συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλες περιοχές της χώρας

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα Επιμελητήρια Λέσβου, Χίου, Σάμου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου

Π/Υ 3.2 εκ €, υλοποίηση 2006-2008 

Πληροφορίες  http://www.ptaba.gr/project.php?e=5 

bottom of page